voorwaarden2023-05-23T11:20:23+00:00

Time to play

Algemene voorwaarden

Entingen en gedrag

Time to play dient op de hoogte te zijn van ziektes of medische aandoeningen die de hond heeft.
U wordt gevraagd allergie-informatie, specifieke gedragingen etc. door te nemen tijdens het intake gesprek.

Schade/ aansprakelijkheid

Uw hond dient opgenomen te zijn in uw WA verzekering.
U blijft als hondenbezitter aansprakelijk (volgens de wet) voor de door de hond aangerichte schade of de gevolgen van een bijtincident.
Er zal vanzelfsprekend professioneel toezicht zijn op uw hond. Daarbij ben ik niet aansprakelijk voor het weglopen, gewond raken of anderzijds opgelopen trauma van uw hond.

Speelse tijd

Time to play komt voor de hond op afgesproken tijden en dagen.
Time to play handelt naar eigen inzicht en behoudt zich het recht om, indien nodig, met uw hond naar een dierenarts te gaan.
Eventuele dierenartskosten zijn altijd voor rekening van de eigenaar van de hond.
Time to play geeft geen garantie voor een verbetering van gedrag van de hond of het oplossen van gedrag wat als ongewenst wordt ervaren door de eigenaar. Wel streeft Time to play ernaar dat als het gedrag onderdeel is van het activiteitenplan, Time to play haar best doet voor een zo optimaal mogelijk resultaat.

Afzeggen en opzeggen

U heeft het recht om tot 24 uur van te voren af te zeggen; reeds betaalde gelden worden dan aan u terug betaald
Time to play heeft het recht te allen tijde op te zeggen; reeds/ resterende betaalde gelden worden dan aan u terugbetaald.
Time to play behoudt zich het recht voor om af te zien van de opdracht. Time to play geeft dit zo spoedig mogelijk door aan de opdrachtgever zodra er sprake is van een dergelijke omstandigheid.
Time to play behoudt zich het recht voor om de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten in verband met ziekte en/of vakantie. Time to play dient vakanties minimaal vier weken vooraf mee te delen aan opdrachtgever.

Portretrechten

Tussendoor kunnen er filmpjes of foto’s gemaakt worden van de hond. Dit portret kan op social media en in eventuele video’s en/of producten gebruikt worden voor commerciële doeleinden. De hondenbezitter kan aangeven wanneer dit niet wenselijk is.

Het (sleutel)contract en betalingen

U dient Time to play te voorzien van een huissleutel zodat uw hond opgehaald en teruggebracht kan worden indien u niet thuis bent.
Afspraken betreffende huissleutels worden vastgelegd in een “sleutelcontract”.
In alle gevallen dienen beide partijen een getekende kopie van de algemene voorwaarden in bezit te hebben.
Strippenkaarten worden per speeltijd afgeschreven door Time to play. U wordt door Time to play tijdig ervan op de hoogte gesteld als de strippenkaart bijna op is.
Betaling kan voorafgaand aan de speeltijd worden voldaan of voorafgaand aan de aankoop van een strippenkaart.
Betaling kan contant of op het rekeningnummer van Time to play, onder vermelding van uw naam en de naam van uw hond.

Sleutelcontract

Voorwaarden voor het in ontvangst nemen van een huissleutel:
Timetoplay verklaart hierbij dat zij de sleutel van de klant:
Niet zal dupliceren.
Niet zal voorzien van adres.
Zorgvuldig in huis zal bewaren.
Slechts die dagen bij zich draagt waarop de hond een service krijgt.
Slechts zal gebruiken ten behoeve van de service van Time to play.
Onmiddellijk terug zal geven als de eigenaar hierom vraagt, daarbij zal dit contract direct beëindigd worden.
Bij verlies of diefstal van de huissleutel zal de eigenaar Time to play hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Time to play kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg hiervan.